ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันการใช้งาน LPG มิได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ด้วยความที่ LPG เป็นวัตถุอันตรายที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมาดูแล ออกแบบ ซ่อมบำรุง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ออกมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว จนปัจจุบันนี้ มีกฎหมายหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการมี LPG ไว้ ครอบครอง ใช้งาน ขนส่ง ส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับท่านผู้ดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย การครอบครอง ใช้งาน LPG รวมถึงบทลงโทษฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ได้ที่เว็บไซด์ www.doeb.go.th

     GSC มีทีมงานสำหรับออกแบบ ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบ LPG เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน รวมถึง ดำเนินการจัดทำรายงาน และขอใบอนุญาต เพื่อให้การใช้งานของท่านปราศจากข้อกังวลใจทั้งทางด้าน technique safety และ Legality

LPG