ชุดปรับความดัน HARRIS (Pressure Regulator)

เป็นชุดความดันคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานตัดเชื่อมแก๊ส ทั้ง LPG, O2, Co2, Acetylene รวมถึง Spec ที่ใช้กับงาน Special Gas ที่ใช้ในห้องวิจัยปฏิบัติการที่ต้องการความบริสุทธ์สูง

  • งานเชื่อมตัดแก๊สอุตสาหกรรมทั่วไป

  • งานทางการแพทย์สำหรับออกซิเจน

  • งานวิจัยและปฏิบัติงานที่ต้องการความบริสุทธ์สูง