View Details

แก๊สออกซิเจน Oxygen

ประเภทของสถานะ  

1. แก๊สออกซิเจน (Oxygen gas)  2. ออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen)

การนำไปใช้งานและประโยชน์

     ออกซิเจนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ หลอมละลาย เหล็กในเตาหลอม และช่วยในการหลอมของแก้ว ฯลฯ  นอกจากนั้น สามารถใช้ร่วมกับก๊าซที่เป็นก๊าซเชื้อเพลิง เช่น อะเซทีลิน ไฮโดรเจน ก๊าซหุงต้ม (LPG)  ในการ เชื่อม-ตัดโลหะ ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง มักจะใช้ในห้องทดลอง หรือใช้ในทางการแพทย์ รวมถึงใช้ในการช่วยหายใจใต้น้ำในเหมือง ฯลฯ

View Details

แก๊สไนโตรเจน Nitrogen

ประเภทของสถานะ

  1. แก๊สไนโตรเจน (Nitrogen gas)

  2. ไนโตรเจนเหลว ( Liquid Nitrogen)

การนำไปใช้งานและประโยชน์

     ไนโตรเจนถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในด่านการตรวจสอบการไหล (FlowTesting) ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ทดสอบระบบทางเดินท่อต่างๆ ใช้ในระบบไฮโดรลิค เติมลมยางล้อเครื่องบินและยังใช้ในการถ่ายเทก๊าซไวไฟชนิดเหลวอีกด้วยนอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นตัวสำคัญในการป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนใช้ในการหล่อหลอมโลหะ รีด หรือขึ้นรูปโลหะใช้ในกระบวนการทางเคมีในการบรรจุหีบห่ออาหารการทำไวน์(Wine)ใช้ในอุตสาหกรรมสีและวานิช อุตสาหกรรมทำท่ออุตสาหกรรมยาง รวมถึงอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วทั้งหลาย ไนโตรเจนยังใช้ในกระบวนการผลิตและใช้เป็นก๊าซเฉื่อยในระบบที่ปราศจากออกซิเจนและความชื้นอีกด้วย

View Details

แก๊สอาร์กอน Argon

ประเภทของสถานะ

  1. แก๊สอาร์กอน ( Argon gas)

  2. อาร์กอนเหลว ( Liquid Argon)

การนำไปใช้งานและประโยชน์

     แก๊สอาร์กอน ถูกใช้ในอุตสากรรมเชื่อมสเตนเลสและโลหะชนิดต่างๆหลายประเภท รวมถึงการผลิตหลอดไฟ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การหลอมโลหะ งานวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในห้องแล็บ เป็นต้น

View Details

แก๊สอาร์กอนผสม สำหรับงานเชื่อม Mixture gas

การนำไปใช้งานและประโยชน์

     เป็นการประยุกต์จากการใช้แก๊ส อาร์กอนเชื่อม นำมาผสมกับแก๊สชนิดต่างๆ เพื่อให้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของชิ้นงานให้มีคุณค่ามากขึ้นแก๊สที่นำมาผสมกับอาร์กอนได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน ฮีเลียม นิยมใช้ในอุตสาหกรรม การเชื่อมโลหะต่างๆและการตัด เลเซอร์ เช่นกัน 

ตัวอย่างการนำแก๊สอาร์กอนเชื่อม มาผสม  เป็น อาร์กอนผสม เพื่อเพิ่มคุณภาพการเชื่อมชิ้นงาน ได้แก่ 

  1. O2/CO2/Argon
  2. CO2/Argon
  3. H2/Argon
  4. CO2/Helium/Argon
View Details

LPG (Liquid Petroleum Gas)

การนำไปใช้งานและประโยชน์
     

     เป็นที่รู้จักกันดี ในลักษณะของแก๊สหุงต้ม มีคุณสมบัติในการให้ความร้อนที่มีต้นทุนไม่สูง นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทุกชนิด มีบรรจุขนาด 48 กก. และ 15 กก. ทั้งแบบวาล์วเดี่ยวและคู่ นิยมติดตั้งเป็นแบบ manifold LPG และ Bulk ทั้ง นี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อบังคับทางกฎหมายด้วย

View Details

คาร์บอนไดออกไซด์ Carbondioxide (CO2)

การนำไปใช้งานและประโยชน์
 
     CO2 เป็นสารที่สามารถบรรจุในภาชนะขนาดต่างๆ ทั้ง ท่อแรงดันสูงและ bulk มี ลักษณะทางกายภาพได้ทั้ง 3 เฟส ทั้งของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส นิยมใช้ทั้ง อุตสาหกรรมอาหาร เชื่อมโลหะ ดับเพลิง ปิโตรเคมี เป็นต้น

View Details

แก๊ส ไฮโดรเจน/แก๊สพิเศษ/อะเซทิลีน/แก๊สไนตร๊อกซ์ (แก๊สดำน้ำ) 

ไฮโดรเจน : การเผาไหม้ให้ความร้อน หลอมเหลว หลอดไฟ ปิโตรเคมี

แก๊สพิเศษ : แก๊สทุกชนิดที่กล่าวมานำมาทำให้มีความบริสุทธิ์สูง ตามความต้อง การการใช้งาน รวมถึงนำมาผสมในอัตราส่วนตามความต้องการใช้งาน

อะเซทิลีน : งานเชื่อมตัดเหล็ก และงานที่เกี่ยวกับให้ความร้อนสูง และปิโตรเคมี

แก๊สไนตร๊อกซ์หรือแก๊สดำน้ำ : เป็นส่วนผสมระหว่าง Oxygen และ Nitrogen สำหรับดำน้ำ

View Details

แก๊สอาร์กอนUHP บรรจุท่อมาตรฐาน (ARGON UHP)

แก๊สอาร์กอน โดยทั่วไป แบ่งได้เป็น 2 เกรด ได้แก่

อาร์กอนอุตสาหกรรม ( Argon Industrial grade 99.95%) : ใช้ในอุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมอลูมิเนียม งานหลอมโลหะ งานหลอดไฟฟ้า งานผลิตเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนรถยนต์ 

อาร์กอนความบริสุทธิ์สูง (Argon UHP)  ชื่อเต็มว่า Ultra high purity  มีความบริสุทธิ์ Argon 99.999% บางที เรียกว่า Argon Spectro   เป็น แก๊สห้องLAB งานวิจัย ส่วนใหญ่ใช้กับ เครื่อง Spectrometer หลักการ คือการนำ Argon มาทำให้มีความบริสุทธิ์สูง ตามความต้องการ การใช้งาน อาร์กอนความบริสุทธิ์สูง แบ่งได้ เป็นอีก 2  เกรด   ได้แก่  อาร์กอนบริสุทธิ์  99.995% (Argon HP grade) และ อาร์กอนบริสุทธิ์สูงมาก ( Argon UHP 99.999%) 

View Details

แก๊สฮีเลี่ยม Helium

ฮีเลียม ลูกโป่ง ( Helium Balloon grade) : หรือ แก๊สลูกโป่ง สำหรับ อัดแก๊สลูกโป่ง บอลลูน 

ฮีเลียมบริสุทธิ์ (Helium HP grade 99.995%) : หรือ Helium ห้องLab สำหรับงานเช็ครั่ว Leak detector

ฮีเลียมบริสุทธิ์สูงมาก ( Helium UHP grade 99.999%)  สำหรับงานวิจัย ห้องLAB