ตารางแสดงสีมาตรฐานท่อก๊าซ (Cylinder Colour Code Chart)

แก๊สทางอุตสาหกรรม (ท่อก๊าซความดันสูง)

gassolution-tank1

คุณสมบัติพื้นฐาน

  • วัสดุที่ผลิตเป็นเหล็กหนาปั๊มขึ้นรูปไร้รอยตะเข็บ

  • ขนาดบรรจุตั้งแต่ 10L -50L

  • ปริมาตรบรรจุแก๊สตั้งแต่ 0.5m3-10m3 (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง)

  • ความดันตั้งแต่ 1500 PSI – 3000 PSI แล้วแต่ชนิดแก๊สและขนาดบรรจุ

  • ชนิดแก๊สที่บรรจุ O2, N2, Ar, H2,Mixed gases, High purity gases, Ultra high purity gases,He ,Ar ผสม, แก๊สบริสุทธิ์สูง, Special gas

gassolution-tank2_________________________________________________________________________________________________

ถังบรรจุแก๊สแรงดันสูง แบบ Pack (Gas High Pressure Pack)

gassolution-tank3

คุณสมบัติพื้นฐาน

            คือ   : มีการนำท่อบรรจุแก๊สแรงดันสูงมารวมกัน  และจ่ายแก๊สจากจุดเดียว 
           ข้อดี : ลดปริมาณการกลิ้งท่อ ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน

gassolution-tank4