ติดตั้งระบบท่อแก๊ส

     ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญ GSC  มีผลงานการติดตั้งงานที่เกี่ยวกับระบบแก๊สให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย อาทิเช่น  งานเดินแก๊สความบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมี  งานเดินระบบจ่ายแก๊สออกซิเจน  ไนโตรเจน  อาร์กอน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  LPG Hydrogen  เป็นต้น  GSC พร้อมให้บริการ  ให้คำปรึกษา ออกแบบ  สำรวจ  ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมบำรุง พร้อมใช้งาน  อย่างครบวงจร

       ประเภทของงานติดตั้ง

  1. ระบบแก๊สโรงงาน และเดินท่อแก๊สโรงงาน ทุกชนิด

  2. ระบบแก๊สโรงพยาบาลและ เดินท่อแก๊สโรงพยาบาล

  3. ติดตั้งระบบแก๊สห้อง LAB และเดินท่อแก๊ส ห้องLAB

  4. ติดตั้ง ระบบจ่ายแก๊สLPG โรงงาน และเดินท่อแก๊ส LPG พร้อมขออนุญาต ตามกฎหมาย

  5. ทดสอบระบบความปลอดภัย

  6. ทดสอบเช็ครั่วประจำปี

gassolution-install