ไฮโดรเจน

การเผาใหม้ในความร้อน หลอมเหลว หลอดไฟ ปิโตรเคมี

View Details

แก๊สพิเศษ

แก๊สที่กล่าวมานำมาทำให้มีความบริสุทธ์สูง ตามต้องการในการใช้งาน

View Details

แก๊สอะเทซิลีน

งานเชื่อมดัดเหล็ก และงานที่เกี่ยวกับให้ความร้อนสูง และ ปิโตรเคมี

View Details

แก๊สฮีเลี่ยม

งานอัดแก๊สลูกโป่ง งานตรวจสอบรอยรั่ว งานวิเคราะห์วิจัยห้อง LAB

View Details