ระบบประหยัดแก๊ส LPG แบบ 2 วาวล์

หากปัจจุบันท่านใช้ งาน LPG แบบ ระบบถังธรรมดา วาวล์เดี่ยวอยู่ ท่านอาจจะประสบปัญหา
1.ใช้แก๊สไม่หมดถัง สิ้นเปลือง
2.อัตราการไหลของแก๊สไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบการผลิต สะดุด ขาดช่วง เนื่องจากแก๊สระเหยไม่ทัน


Gassolution รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบจ่ายแก๊ส LPG แบบ วาวล์คู่ เพื่อให้ท่าน สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้างต้นได้

ข้อดีของการเปลี่ยนมาติดตั้งระบบวาวล์คู่
1.ใช้แก๊สได้หมดถัง ลดการสูญเสีย สามารถประหยัดการใช้แก๊สได้ 10-20%
2.แก๊สมีอัตราการไหลที่เพียงพอต่อเนื่อง ให้ความร้อนได้เร็ว ตามที่specกำหนด ระบบการผลิตต่อเนื่องไม่สะดุด
3.สามารถปรับปรุงระบบให้ ถูกต้องปลอดภัยตามกฎหมาย กรมพลังงาน ได้